Πλήρες Πακέτο 990*

Περιλαμβάνει:

BLUERED.gif (849 bytes) Κράτηση και κατοχύρωση domain name στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για 2 έτη.

Το όνομα θα είναι της μορφής www.yoursite.gr και δεν θα είναι δυνατή η ύπαρξη δεύτερου τέτοιου ονόματος.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Σχεδιασμός ιστοσελίδων, μετά από δημιουργία σεναρίου, με τη συνδυασμένη χρήση των πλέων εξελιγμένων προγραμμάτων, από ειδικούς στις γλώσσες προγραμματισμού.

Κεντρική σελίδα (Home Page) και ιστός (Internet Pages) ως 16 επιπλέον σελίδων (Internet Pages).

Καλλιτεχνική επιμέλεια από εξειδικευμένο γραφίστα και σχεδίαση πρότυπων γραφικών και λογοτύπων, μετά από μελέτη εταιρικής παρουσίασης και έρευνα στο διαδίκτυο αντιστοίχων θεμάτων.

Τρεις ανανεώσεις συγκεκριμένων σελίδων για ένα χρόνο (έως 2 σελίδες τη κάθε φορά, αυτές που θα ζητηθούν από εσάς, και πιθανά θα περιέχουν τα νέα της επιχείρησή σας). Τα επιπλέον κείμενα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Δακτυλογράφηση κειμένων και πινάκων (ως 6 σελίδες), ψηφιοποίηση φωτογραφιών (ως 20 φωτογραφίες) και ηλεκτρονική επεξεργασία τους.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Δημιουργία χαρακτηριστικών και μη αντιγράψημων Flash Movies, με τη χρήση του προγράμματος Macromedia Flash, τα οποία θα τοποθετηθούν στο intro ή σε άλλα - κατάλληλα - σημεία.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Φιλοξενία (Web Hosting) του site για 1 χρόνο.

Λειτουργία FTP account για ενημέρωση των σελίδων, counter, mail form και άλλων cgi script.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Παροχή και ενεργοποίηση έως 10 λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), της μορφής name1@yoursite.gr.

Υπηρεσία WebMail, για πρόσβαση στην αλληλογραφία από οποιοδήποτε σημείο.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Σελίδες αμφίδρομης επικοινωνίας Guest Book, Chat Room, Forum, Poll, dynamic banners, animated gif και προγραμματισμός Java, Java Script, VBscript, Dynamic HTML (εφ' όσον θεωρηθεί απαραίτητο με βάση την αισθητική και την θεματική του site).

 

BLUERED.gif (849 bytes) Καταχώρηση στις δημοφιλέστερες, ξένες και ελληνικές, μηχανές αναζήτησης και θεματικές πύλες, για προβολή και εύκολο εντοπισμό από κάθε ενδιαφερόμενο (Web Promotion).

Καταχώρηση και προβολή στην ηλεκτρονική πύλη της WebPLANNING.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Ταχύρυθμη εκπαίδευση, στο χώρο σας, στη χρήση του διαδικτύου (browsers, e-mail, ftp κλπ), από έμπειρους εκπαιδευτές.

Παροχή CD-Rom νόμιμου λογισμικού.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Η παραλαβή των στοιχείων γίνεται από συνεργαζόμενο γραφείο Courier, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Η ιστοσελίδα θα δοθεί και σε μορφή CD-Rom.

 

BLUERED.gif (849 bytes) Για οποιαδήποτε επιπλέον υπηρεσία η τιμή καθορίζετε κατόπιν συμφωνίας.

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 18%.